Utorak, 23 Jula, 2024

Zavičajni muzej kompletirao petu fazu projekta evidentiranja stećaka

U susret Evropskim danima arheologije koji se ove godine obilježavaju od 14. do 16. juna, Zavičajni muzej kompletirao je V fazu projekta evidentiranja stećaka na području Grada Visoko.

U proteklim danima evidentirane su 2 nove nekropole u naseljima Bulčići i Bare čiji prvi i jedini spomen nalazimo u djelu “Visočka nahija” autora Milenka Filipovića iz 1928. godine.

Na nekropoli Bulčići-Brdo terenskim radom evidentirano je ukupno 34 stećka različite forme i oblika i za sada predstavlja 4. najveću nekropolu na prostoru Visokog. Nekropola se nalazi u okviru katoličkog groblja i relativno je dobro očuvana. Svi stećci, sem nekoliko sljemenaka, su u formi sanduka i ploča, izrađeni od lokalnog kamena pješčara a najveći dio je utonuo u zemlju zbog čega nije bilo moguće izvršiti precizniju tipološku klasifikaciju.

Nekropola Bare broji ukupno 3 stećka od čega se dva nalaze na osamljenoj lokaciji na vrhu šumskog brežuljka dok treći stećak leži unutar naselja pored lokalnog puta. Interesantno je spomenuti da je ovaj stećak primjer sekundarne upotrebe – stećak je razbijen a njegova tri dijela iskorištena kao postamenti za klupu i stol.

U neposrednoj blizini, uz makadamski put u Barama, evidentirana je i velika količina manjih kamenih fragmenata koji nesumnjivo upućuju na zaključak da je nekropola u Barama u izvornom stanju brojala dosta veći broj stećaka nego što je to slučaj danas.

RTV Visoko/Visoko.co.ba/Zavičajni muzej

 

 

 

povezani članci

Najnovije