Započeli radovi na vodovodnoj mreži na vršnim dijelovima u naselju Ginje u MZ Kralupi

393

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko kroz projekat vodosnabdijevanja u gradu Visoko realizuje različite radne aktivnosti, te je danas putem Službe za vodovod i kanalizaciju započelo sa radovima na proširenju vodovodne mreže na vršnim dijelovima u naselju Ginje u MZ Kralupi.

Nakon naselja Holići u MZ Kralupi u kojem su nedavno završeni radovi na vodovodnoj mreži i koje je ušlo u jedinstvenu vodvodnu mrežu Grada Visoko, a danas su radnici iz nadležne službe na vršnim dijelovima u naselju Ginje započeli sa riješavanjem dugogodišnjeg problema sa nedostatkom vodosnabdijevanja za stanovništvo koje živi u tim dijelovima navedenog naselja.

Nakon realizacije navedenih radova na vodovodnoj mreži na vršnim dijelovima naselja Ginje, svako domaćinstvo u naselju imat će zadovoljenu osnovnu životnu potrebu, a to je potrebu za pitkom vodom u dovoljnim količinama.

Radovi će se realizovati prema propisanim zakonskim regulativama i uslovima za građenje.

Navedeni radovi finansirani su iz vlastitih sredstava JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko.