Petak, 19 Jula, 2024

ZAKLJUČENI UGOVORI O ZIMSKOM ODRŽAVANJU NA PODRUČJU GRADA VISOKOG

Obavještavamo Vas da je Gradska uprava Visoko, odnosno Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke provela postupan javne nabavke za zimsko održavanje na području grada Visokog, te zaključila ugovore:

1. Ugovor o ljetnom i zimskom održavanju javnih gradskih ulica i trotoara sa izvođačem JKP  „Visoko“ d.o.o. Visoko na period od 12.11.2019. godine do 12.11.2020.godine. Za koordinatora radova imenovana je Nahida Fejzić.

2. Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Donjeg Moštra sa izvođačem „Atlas-D“ d.o.o. Visoko na period od 15.11.2019.godine do 15.03.2020.godine. Za koordinatora radova imenovan je Almir Osmanbegović.

3. Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Gračanice sa izvođačem „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko na period od 15.11.2019.godine do 15.03.2020.godine. Za koordinatora radova imenovana je Nadina Čerimagić.

4. Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Buci sa izvođačem „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko na period od 15.11.2019.godine do 15.03.2020.godine. Za koordinatora radova imenovan je Mahir Karavdić.

Služba za lokalni ekonosmki razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Grada Visoko

povezani članci

Najnovije