Utorak, 23 Jula, 2024

Zaključak o produženju roka na Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2024. godinu

Broj: 02/1-02-4-16-1/24

Datum: 26.06.2024. godine

Na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10), Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti Gradskog vijeća Visoko, na 16. sjednici, održanoj 26.06.2024. godine, donijela je:

ZAKLJUČAK

 

I

Produžava se rok za podnošenje prijava na raspisani Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2024. godinu.

II

Rok za predlaganje kandidata na Javni poziv produžava se 7 dana i počinje od 27. juna 2024. godine do 05. jula 2024. godine.

Produženje roka za podnošenje prijava na raspisani Javni poziv objavit će se u lokalnim medijima Grada Visoko, web stranici Grada Visoko, oglasnoj ploči Grada Visoko i oglasnim pločama u mjesnim zajednicama.

III

Sastavni dio ovog Zaključka je tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko.

IV

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća Visoko.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Edin Lopo

 

 

 

 

povezani članci

Najnovije