ZAHTJEV ZA HITNU SANACIJU REGIONALNOG PUTA R-445 (ULICA SARAJEVSKA)

252

Komunalno-putni inspektor je redovnim obilaskom terena utvrdio oštećenja na regionalnoj cesti R-445 Kakanj-Visoko-Lješevo-Granica Kantona, tačnije u ulici Sarajevska, zbog kojih je ugrožena bezbijednost svih učesnika u saobraćaju.

Dana 14.01.2020. godine je upućen Zahtjev Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove koja je nadležna za rješavanje po ovom pitanju. Odsjek za inspekcijske poslove Grada Visokog je dana 31.01.2020. godine zaprimio odgovor Kantonalnog inspektora za ceste u kojem je navedeno:

„Katonalni inspektor za ceste je dana 22.01.2020. godine izvršio nadzor dionice regionalne ceste R-445, te utvrdio da navedeni problem egzistira već duže vrijeme i isti je trebao biti riješen od strane nadležnog upravitelja regionalne ceste R-445 Kakanj-Visoko-Lješevo-Granica Kantona, Kantonalne direkcije za ceste.

Kako je za trenutno održavanje navedene regionalne ceste u skladu sa potpisanim Sporazumom o održavanju i Ugovorom od 15.03.2019. godine nadležna Kantonalna direkcija za ceste, podnesak je dostavljen na nadležno rješavanje Kantonalnoj direkciji za ceste u smislu da poduzmu mjere na sanaciji nastalih oštećenja na navedenoj regionalnoj cesti, te izdaju nalog izvođaču radova sa kojim su zaključili Ugovor o održavanju navedene dionice regionalne ceste R-445, za izvođenje predmetnih radova na sanaciji oštećenja kolovoza regionalne ceste R-445 Kakanj-Visoko-Lješevo-Granica Kantona.“

Odsjek za inspekcijske poslove će nastaviti pratiti aktivnosti na rješavanju ovog problema, te se nadamo skorijem pozitivnom pomaku.

Odsjek za inspekcijske poslove