Petak, 19 Jula, 2024

VISOČKI MUZEJ ČUVA NADVRATNIK I NATPROZORNIK SREDNJOVJEKOVNOG GRADA

Nadvratnik i natprozornik sa srednjovjekovnog bosanskog kraljevskog grada Visoki najvrijedniji su eksponati srednjovjekovne zbirke Zavičajnog muzeja iz Visokog.

Nadvratnik je pronađen 1993. godine, kao slučajni nalaz, kada je i prenesen u prostorije muzeja.

– Tokom arheoloških istraživanja 2007. godine pronađena je i bifora, natprozornik sa grada Visoki – kazala je Feni vršiteljica dužnosti direktora Zavičajnog muzeja Mubera Pulo.

Osim ta dva vrijedna eksponata, srednjovjekovnu zbirku čini niz eksponata koji su specifični za Visoko i visočki kraj, a uglavnom su to fragmenti arhitekture sa dva lokaliteta, sa grada Visoki i lokaliteta krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Milima, današnjim Arnautovićima.

Također, zbirku čini manji broj eksponata iz antičkog i osmanskog perioda.

– U okviru srednjovjekovne zbirke pored originalnih kamenih eksponata imamo i određen broj kopija jer se radi o važnim historijskim nalazima, a čiji originali su u Zemaljskom muzeju. Radi se o dva stećka sa lokaliteta Zgošće i ploči kaznaca Nespine – navela je Pulo te dodala da su dijelom srednjovjekovne zbirke oružje te fotokopije povelja.

Povelje i dokumenta iz te zbirke uglavnom govore o vladarskim porodicama, o dodjeljivanju određenih priznanja i posjeda. Također, muzej ima i kopiju povelje bosanskog bana Kulina, za koju se smatra da je izdata na području Visokog.

Srednjovjekovna zbirka jedna je od osam u Zavičajnom muzeju, a Pulo ističe da su ponosni i na arheološku zbirku, etnološku, numizmatičku, ali i na ostale zbirke. Muzej ukupno ima 2.000 eksponata.

Muzej nastavlja sa arheološkim istraživanjima na nekoliko lokaliteta, te će srednjovjekovna zbirka biti još bogatija.

Zavičajni muzej osnovan je 1953. godine, a od 1957. godine je u današnjim prostorijama. Smatra se da je jedan od najstarijih u Bosni i Hercegovini, a najstariji u Zeničko-dobojskom kantonu.

FENA.BA

povezani članci

Najnovije