Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Visočanin doc. dr. Nedžad Baković jedan od izlagača na savjetovanju u Neumu

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, zajedno sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH, Centrima za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija Republike Srpske, Udruženjem sudija Suda BiH, Udruženjem žena sudija BiH, Udruženjem sudija Brčko Distrikta, Udruženjem tužilaca BiH, Udruženjem tužitelja/tužilaca Federacije BiH, Udruženjem tužilaca Republike Srpske, Advokatskom komorom F BiH, Advokatskom komorom Republike Srpske i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta, organizovalo je 22. po redu savjetovanje iz krivičnopravne oblasti pod nazivom “Organizovan kriminal, korupcija i ostali oblici kriminaliteta”, koje je održano u Neumu u periodu od 5. do 8.6.2024. godine.

Na trodnevnom savjetovanju obrađeno je preko trideset tema, a poseban fokus stavljen je na akteulnu praksu vrhovnih sudova, krivična djela organizovanog kriminala i korupciju, oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima, krivičnim djelima nasilja u porodici, trgovine ljudima, krivična djela iz oblasti zaštite životne sredine, krivična djela koja su počinili maloljetnici, cyber kriminal kao i druge važne i aktulene teme iz krivičnog pravosuđa.

Ove godine prisustvovalo je preko 480 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona koje su činili sudije, tužioci, advokati, predstavnici međunarodne zajednice, nevladinih organizacija i mnogi drugi.

Na panelu “Maloljetnici” moderator i izlagač je bio Visočanin doc. dr. Nedžad Baković, koji je obradio temu “Krivični postupak protiv maloljetnika u BiH”. Inače, rad na ovu temu je objavljen u časopisu “Pravo i pravda”.

Visoko.co.ba

povezani članci

Najnovije