USVOJEN REGULACIONI PLAN „CENTAR 3-I“ VISOKO

188

Na danas održanoj 30. sjednici Gradskog vijeća Visoko sa 23. glasa ZA i 2 UZDRŽANA usvojen je Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Centar 3-I” Visoko.

Uvjet za izgradnju džamije u naselju Luke na platou koji se nalazi naspram MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko bio je usvajanje ovog planskog dokumenta.

Zemljište na kojem je planirana izgradnja džamije bilo je u vlasništvu Općine Visoko, ali je na jednoj od sjednica Općinskog vijeća vlasništvo preneseno na Medžlis Islamske zajednice Visoko.

Također, na današnjoj sjednici usvojeni su i planski dokumenti: Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta  Sebilj Visoko i  Prijedlog odluke o provođenju Urbanističkog projekta  Sebilj Visoko, čime će se u narednom periodu stvoriti bolji uslovi za korištenje ovog prostora, a samim tim i ugodniji i ljepši ambijent za sve građane grada Visoko.

Press Grada Visoko