UPRILIČEN SVEČANI ISPRAĆAJ ZA 16 PRIPRAVNIKA – VOLONTERA GRADSKE UPRAVE VISOKO

312

Danas je održan sastanak u povodu  dodjele uvjerenja za 16 pripravnika – volontera, koji su proteklu godinu proveli na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Visokog, javnim ustanovama i javnim preduzećima.

Prije potpisivanja uvjerenja prisutnim se sa nekoliko prigodnih rečenica, obratila  pomoćnica gradonačelnice u Službi za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu i inspekcijske poslove Edina Ahmetović i viša stručna saradnica u Kabinetu Gradonačelnice Amila Koso, te  mladim kolegama poželjele sreću na poslovnom i privatnom planu.

Nakon potpisivanja uvjerenja, pripravnici – volonteri su dobili dokaz o uspješno obavljenom stručnom usavršavanju za samostalan rad, te radno iskustvo koje će im pomoći pri zapošljavanju i polaganju stručnih ispita.

Gradonačelnica Amra Babić je jedna od prvih gradonačelnica/ka u BiH koja je pružila priliku mladima za stručno osposobljavanje za samostalni rad, a ta tradicija će biti nastavljena i u narednom periodu.

Od 2013. godine pa do danas u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Visoko, javnim ustanovama i javnim preduzećima stručno se osposobljavalo 146 volontera pripravnika, koji su  sa sobom ponijeli prva radna iskustva i radna znanja.

Ovim projektom želi se pružiti prilika mladima za poslovno osposobljavanje s ciljem pripreme za zahtjevno poslovno tržište.

PRESS GRADA VISOKO