Upriličen prijem volontera i volonterki u Gradsku upravu Visoko

146

Pomoćnica gradonačelnice Edina Ferizović jutros je u Maloj sali Gradske uprave Visoko upriličila prijem devete generacije pripravnika-volontera, njih 11 sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Radi se o dugogodišnjem projektu kojim je Grad Visoko na čelu sa gradonačelnicom Amrom Babić omogućio stručno osposobljavanje za ukupno 157 volontera pripravnikado sada.

Mlade i perspektivne osobe imat će priliku da iskuse svoja teoretska znanja koja nose s matičnih fakulteta te da se osposobljavaju za samostalni rad u službama Grada tokom naredne godine. Na ovaj način, kvalitetno se pripremaju za kompleksno i zahtjevno poslovno tržište, koje ih u budućnosti čeka, a iskustvo s jednogodišnjeg pripravničkog staža sigurno će se pozitivno odraziti na njihove buduće poslovne rezultate i poduhvate.

Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnice, poželjela je toplu dobrodošlicu volonterima i volonterkama, kazavši im da budu slobodni, kreativni i proaktivni, da se nameću svojim znanjima teizrazila nadu da će biti jednako dobri i bolji od kolega koje smo jučer ispratili u buduće životne izazove i poslovne poduhvate.