UGLU GALERIJA “LIKUM ’76”: 2021. GODINA DALA DOBRE REZULTATE, OBILJEŽILO JE NEKOLIKO ZNAČAJNIH IZLOŽBI

131

Udruženje građana likovnih umjetnika Galerija “Likum ’76” iz Visokog sinoć je održalo redovnu Izvještajnu skupštinu. Na ovoj Skupštini napravljen je osvrt na protekli period, odnosno, predstavljeni su izvještaji o radu Udruženja za 2020. i 2021. godinu, ali i finansijski izvještaji za protekle dvije godine.

“U 2020. godini aktivnosti su bile skučene zbog pandemije, a 2021. godine smo baš ‘eksplodirali’ sa našom energijom, sa željama da napravimo nešto. I, zaista, smo 2021. godinu obilježili sa nekoliko vrlo značajnih izložbi. To je bila tema Skupštine, koja je organizovana u našim prostorima, u Galeriji”, rekao nam je Alija Šahinović, predsjednik Udruženja.

Nakraju se zahvalio gradskoj administraciji, na čelu sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem, za podršku koju su dobili i bez koje ne bi napravili tako značajne rezultate, izražavajući nadu da će se realizacija iste nastaviti i u narednim godinama, što će omogućiti Udruženju da napravi još bolje rezultate, imajući u vidu i činjenicu da je težak period sada iza njih.

Ivana Dusper