Učenici Medrese učesnici projekta „Green deal“

113

Učenici Medrese „Osman-ef. Redžović“ zajedno sa ostalim medresama iz Bosne i Hercegovine bili su učesnici projekta „Green deal“ koji je organizovala Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ u BiH.

Učenici su prošli edukaciju pisanja projekata, nakon čega su sami napisali i aplicirali projekte fondovima EU a koji su vezani za ekologiju i očuvanje biodiverziteta.

Učenici naše medrese su učestvovali sa četiri projekta:

1. Zeleni otok
2. MOK-Medresanski organski kompost
3. Ludus arboretum mundus – Školski arboretum svijeta
4. 1001 eko čestitka

Trenutno traje konkursna procedura a pošto je naša medresa poslala najviše projekata za očekivati je da će neki od projekata ugledati svjetlo dana i da će biti realizirani. Uprava Medrese je danas nagradila i počastila đake u medresanskoj čajhani.

S obzirom na angažman tokom cijelog ljeta zaslužuju da ih poimenično spomenemo. To su: Ahmed Tokmić, Hamza Karavdić, Lejla Bešić, Ali Gljiva, Džejlana Bulut, Haris Muratović, Amna Sačić, Merjema Bešlija, Ajša Jusić, Tajra Smajić, Delila Kozlić, Amina Muslija i Hatidža Ibrahimspahić.

Trud se uvijek isplati, tako su i naši đaci učesnici projekta, dok su drugi odmarali, stekli korisna znanja o načinima i uvjetima apliciranja i izrade projekata što će ih svakako u budućnosti činiti konkurentnijim na tržištu rada.

Koordinator projekta ispred naše medrese bio je profesor Emir Uzunalić.

RTV Visoko/Medresa “Osman ef. Redžović”