U Visokom održan Samit lokalnih zajednica zapadnog Balkana

91

U Visokom je održana druga po redu konferencija “Samit lokalnih zajednica zapadnog Balkana”, a u cilju promocije i unapređenja privrednih, turističkih i drugih potencijala lokalnih zajednica. Organizacijom ovakvih konferencija nastoji se prevazići situacija s koronavirusom koja narušava privredu u svijetu i omogućiti domaćim izvozno orijentisanim kompanijama i lokalnim zajednicama što bolju promociju i jačanje njihovih kapaciteta. Više o ovoj konferenciji možete pogledati u prilogu.

Također, možete pogledati i fotografije sa ove konferencije:

Visoko.co.ba/Neven K. i Nusret S.