Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

U ULICI KRIŽ SANIRANA DIVLJA DEPONIJA I POSTAVLJENA ODBOJNA OGRADA

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je provela postupak javne nabavke za radove na rekonstrukciji ulice Križ.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabran je Konzorcij PUD Ado – Trans d.o.o. Visoko i Geo – put d.o.o. Maglaj, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila firma „Bau Art“ d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbijeđena Budžetom Grada Visoko za 2019.godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u iznosu od 77.805,00 KM.

Nakon radova na asfaltiranju dionice duge 200 m, asfaltom BNS 22 u sloju debljine 7 cm, započeli su radovi na montaži odbojne (betonske) ograde i na sanaciji divlje deponije.

Svi radovi se izvode u skladu sa propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

Press Grada Visoko

povezani članci

Najnovije