Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

U TOKU REKONSTRUKCIJA SVLAČIONICA U OŠ “KULIN BAN” VISOKO

U skladu sa potpisanim Sporazumom o dodjeli nepovratne finansijske pomoći Ministarstva vanjskih poslova republike Bugarske za aplicirani projekat „Renoviranje sanitetsko-higijenskih uslova “OŠ Kulin Ban Visoko BiH”, dana 20.09.2019.godine su započeti radovi na realizaciji navedenog projekta.

Grad Visoko je putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke sa menadžmentom “OŠ Kulin ban” pripremio aplikaciju za sanaciju svlačionica sa pripadajućim sanitarnim blokovima u sklopu sportske sale.

Putem navedene aplikacije Grad Visoko je predložio i sufinansiranje navedenog projekta. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Bugarske je ocijenilo dostavljenu aplikaciju najvećom ocjenom, te izdvojilo nepovratna sredstva u iznosu od 34.000,00 leva.

Grad Visoko je proveo postupak javne nabavke i odabrao izvođača radova „ARCON-IN“ d.o.o. Zenica. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude u ovom postupku je „najniža cijena“.

U skladu sa Sporazumom “OŠ Kulin Ban” je imenovala nadzor nad realizacijom ovog projekta.

Rok izvođenja radova je 30 dana od dana uvođenja u posao.

Press Grada Visoko

povezani članci

Najnovije