U DONJIM ROSULJAMA NASTAVAK UKLANJANJA AZBESTA SA KROVOVA ZGRADA

410

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata na području grada Visoko, da je na osnovu saglasnosti i potpisane Odluke etažnih vlasnika KS-77, između JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko kao Upravitelja i Obrt „OEMVE“ Visoko potpisan Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova.

Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova potpisali su gospodin Mirnes Fatić šef Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata Grada Visoko i gospodin Emir Omanović direktor Obrt „OEMVE“ Visoko.

Potpisani Ugovor odnosi se na realizaciju građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-77 koja se nalazi na adresi Dahirovac br. 2.

Radove će izvoditi firma Obrt „OEMVE“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 10.916,00 KM.

Početak izvođenja radova prema planu i programu realizovat će se u narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima.

RTV Visoko/JKP Visoko