U četvrtak od 14 sati (Live RTV Visoko) osma redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, na dnevnom redu 13 tačaka

223

Na osnovu člana 52.  Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 07/08, 06/11, 02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 3/20) sazivam 8. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina.

Sjednica će se održati:

24.06.2021. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R ED
 1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za mandatni period 2021-2025.godina

IZVJESTILAC:Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na  području Općine Visoko

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

 1. Prijedlog odluke o utvrđivanju i oglašavanju pozicija za članove nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 1. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova  nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 1. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko, predstavnika Ministarstva zdravstva , na kraći period

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 1. Prijedlog odluke o davanju na korištenje i održavanje LED displey-a na području  Grada Visoko

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 1. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

9.1. Prijedlog odluke  o uspostavi prava stvarne služnosti  na k.č. 1303/1  i k.č. 1304/1  KO  Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2021.godinu

IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Informacija PIU Tima o realizaciji i napretku  Projekta vodosnabdjevanja na području Grada Visoko  od 14.07.2017. do 01.06.2021. godine

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

 1. Informacija o stanju i zaštiti  životne sredine na području Grada Visoko

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

13. Vijećnička pitanja i inicijative.

Gradska uprava Visoko