U četvrtak 10. sjednica Gradskog vijeća Visoko

153

Obavještava se javnost da će se 10. sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) održati: 30.07.2020. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 16.00 sati.

sa slijedećim:
D N E V N I M R E D O M

  1. Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko,
  2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-2034.godina po skraćenom postupku, IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam
  3. Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-2034.godina po skraćenom postupku, IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko, IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam
  5. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti:Prijedlog odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 592/16 KO OZRAKOVIĆI, IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef Odsjek za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
  6. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije prema mladim Grada Visoko 2020-2024.godina, IZVJESTILAC: Amra Omerbegović,šef Odsjeka za društvene djelatnosti
  7. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2020.godinu, IZVJESTILAC: Edin Džafić, predsjednik Komisije i Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
  8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2020- 30.06.2020.godine, IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice
  9. Vijećnička pitanja i inicijative.