Utorak, 23 Jula, 2024

TROJICI RATNIH VOJNIH INVALIDA ISPORUČENA INVALIDSKA KOLICA NA ELEKTROMOTORNI POGON

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Adnan Sirovica uručio je danas invalidska kolica na elektromotorni pogon ratnim vojnim invalidima Muji Aganoviću iz Žepča, Šefiku Patkoviću iz Zenice i Ademu Sopjanu iz Tešnja.

Kolica su nabavljena putem postupka javne nabavke, gdje je kao najpovoljniji ponuđač izabran OTTO BOCK ADRIA Sarajevo. Resorno ministarstvo je za troja elektromotorna kolica izdvojilo 62.250,00 KM bez PDV-a, a u postupku javne nabavke vodilo se računa da se obezbjede kolica sa tehničkom specifikacijom koju su dostavili krajnji korisnici.

– Ministarstvo duži niz godina nabavlja invalidska kolica na mehanički i elektro pogon za potrebe ratnih vojnih invalida, kao i druga ortopedska pomagala, a sve u cilju obezbjeđivanja što boljeg kvaliteta života ratnih vojnih invalida. Trenutno je u toku i postupak nabavke elektromotornog dodatka za invalidska kolica na mehanički pogon, kao i pokretanje postupka za nabavku fiksnog lifta za kadu za dizanje nepokretne osobe – rekao je ministar Sirovica.

Naglasio je da ovo najbolje ilustruje odnos Vlade ZDK-a putem resornog ministarstva prema najtežim kategorijama ratnih vojnih invalida i njihovim potrebama, a imajući u vidu doprinos tokom odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Mujo Aganović, koji je predsjednik Saveza RVI paraplegičara FBiH, zahvalio se Vladi i resornom ministarstvu na brizi koju posvećuju populaciji ratnih vojnih invalida, a posebno paraplegičarima.

– Mi ratni vojni invalidi 100-posto prve grupe paraplegičari, dugi niz godina u ovom kantonu dobijamo sve što nam je potrebno, prema medicinskoj indikaciji i ljekarskom mišljenju. Uz sve obaveze državi prema nama, koje proističu iz zaloga koji su ovi ljudi dali za domovinu, želim se zahvaliti za iskazano razumijevanje u smislu da svaki RVI dobije ortopedsko pomagalo koje će mu pomagati u svakodnevnom životu – rekao je Aganović.

Press služba ZDK

povezani članci

Najnovije