TKD “BOSNA”- ODRŽANO POLAGANJE ZA VIŠE POJASEVE

72

Dana 20.06.2022. godine, u sportskoj sali Sportsko rekreacionog centra “Bosna” – Muhašinovići, Grad Visoko, održano je polaganje za više pojaseve (viša učenička zvanja) u Taekwondo Kolektivu Bosna.
Polaganju je pristupilo 35 polagača  sa punktova Vareš i Lješevo, a koji su novo upisani u naš TKD Kolektiv u 2022 godini. Polagači su polagali za 9 i 8 kup/guep te su pokazali zavidno znanje u izvođenju formi7poomsi i programu razbijanja tvrdih predmeta.
Ispitnu komisiju su činili Edin Kajević Kaja majstor Taekwondoa 5 dan, predsjednik komisije, Ahmedspahić Kerim, majstor taekwodoa 3 dan, član komisije, Kajević Sajra, majstor taekwondoa 2 dan, član komisije i Edin Valjevac, zapisničar i delegat.
Polagači koji su položili ispit su dobili certifikate, pojaseve i medalje. 
Oni koji nisu položili, želimo im više sportske sreće drugi put.
Bitno je i napomenu da su ispoštovane su sve mjere koje nalažu važeći COVID protokoli.

VAŠ TAEKWONDO KOLEKTIV BOSNA!