Terzo: Usvojen koeficijent egzistencijalne naknade za demobilizirane borce

248

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je usvojila koeficijent egzistencijalne naknade za pripadnike boračke populacije – demobilizirane borce za treći kvartal 2021. godine.

Kako je nakon sjednice izjavio pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida  odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo, prema usvojenom koeficijentu mjesečne naknade za demobilizirane borce će biti na istom nivou kao u prvoj polovini 2021. godine.

– Pošto je ovo najmlađi zakon u ovoj oblasti, dužan sam vas informisati da je kroz bazu isplata dosada prošlo 20.000 korisnika, te da se trenutno na isplati nalazi 17.700 korisnika, kao i da je za ovu namjenu u prvoj polovini godine isplaćen 21 milion KM – kazao je Terzo.

Podsjetio je kako je, osim rečenog, demobiliziranim borcima u prvoj polovini ove godine isplaćeno 1,7 miliona KM za liječenje, odnosno za subvencioniranje troškova dženaza/sahrana.

– Pored toga, resorno ministarstvo je zajedno s Federalnom vladom, odnosno Federalnim ministarstvom finansija za period januar-juni 2021. godine isplatilo 161 milion KM na ime naknada lične i porodične invalidnine, za dobitnike ratnih priznanja i na ime egzistencijalne naknade. To znači da su se svaki mjesec u prosjeku za 103.000 korisnika isplaćivale spomenute naknade – dodao je Terzo.

Dodao je kako je Budžet Federacije BiH u ovoj oblasti stabilan, kao i da u spomenutom periodu nije bilo kašnjenja, te da nije planirano bilo kakvo smanjenje za naknade u toj oblasti.

Terzo je napomenuo kako je budžet Federalnog ministarstva 347 miliona KM, te da on garantira blagovremenu isplatu naknada.

RTV Visoko/Press Vlade FBiH