Tarik Halilović (PzP) primljen u Školu političkih studija Vijeća Evrope

391

Najmlađi gradski vijećnik u FBiH primljen je u novu generaciju prestižne Škole političkih studija Vijeća Evrope. Škola je organizirana od strane Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini i već 13 godina obrazuje nove generacije u našoj državi.

Svake godine oko 30 učesnika uzme učešće u ovom prestižnom programu koji se realizira kroz module širom BiH, a sa završnim modulom u Strazburu.

Cilj škole, kao jedne od najprestižnijih ove vrste, jeste razvijanje demokratije i političke kulture među mladim osobama, razvijanje kulture političkog dijaloga i tolerancije, kao i poboljšanje međusobne saradnje koja je od zajedničkog društvenog interesa. Organizatori Škole akcenat stavljaju na dijalog, kao neophodno sredstvo i osnovu za rješavanje kriza i problema u svim aspektima društva i države.

U narednim mjesecima, Tarik Halilović će kao jedan od polaznika ove Škole, kroz predavanja i praktičan rad, imati priliku sticati znanja iz oblasti demokratije, demokratskih procesa, vladavine prava, pravne države, kao i vještine obavljanja funkcija u skladu sa vrijednostima koje su opšteprihvaćene u Evropi.