Nedjelja, 14 Jula, 2024

Svega 15-ak općina u BiH uvelo elektronsku razmjenu CIPS-a, ostalim građanima “ne ginu” dugački redovi

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) ranije je omogućila uvođenje elektronske razmjene CIPS dokumenata. Međutim, svega 15-ak općina je to do sada implementiralo, a još nekoliko je podnijelo zahtjev iu toku je realizacija.

IDDEEA je, rukovođena idejom kako je potrebno olakšati i ubrzati postupak, odnosno smanjiti vrijeme na šalterima, a time pomoći svim stanovnicima zemlje, uputila poziv svim organima uprave, općinama, gradovima, kao i drugim institucijama da podnesu zahtjev za pristup podacima iz evidencija putem weba. -servisa. O tome kakva je dinamika zahtjeva za prelazak na elektronski sistem razgovarali smo s direktorom IDDEEA-e Almirom Badnjevićem.

“Iako je IDDEEA u potpunosti razvila web servis, odnosno omogućila elektronsku razmjenu podataka kako bi bila izbjegnuta dugotrajna čekanja i potreba za štampanjem CIPS-ovih potvrda, odziv općina i gradova nije na zadovoljavajućem nivou”, rekao je za Klix.ba Badnjević.

Do sada se 15 općina/gradova obratilo IDDEEA-i sa zahtjevom za odobravanje stalnog pristupa podacima putem web servisa, a kojima je od strane IDDEEA-e, nakon ispunjenja svih formalnih uvjeta primjenom materijalnih propisa omogućen stalni pristup podacima putem web servisa. Kod ovih općina je elektronička razmjena podataka u potpunosti omogućena.

Riječ je o općinama Centar Sarajevo, Travnik, Busovača, Vogošća i Ilidža, te gradovima Mostar, Konjic, Tuzla, Orašje, Bihać, Zenica, Živinice i Bosanska Krupa.

U procesu obrade još je nekoliko aplikacija, te će iste biti omogućene čim se ispune svi formalni uvjeti. Riječ je o opštinama i gradovima Stari Grad, Maglaj, Tešanj, Breza, Novo Sarajevo, Novi Grad, Usora, Posušje, Zvornik, Velika Kladuša, Ključ, Bužim.

“Važno je spomenuti da je kompletna usluga potpuno besplatna za općine, te sve što je potrebno da se podnese zahtjev”, rekao je Badnjević.

Općina Travnik, kao i Općina Centar su se pohvalile da su prve općine, koje su uvele elektronsku razmjenu, a IDDEEA je njima zahtjev odobrila na isti dan.

“Opština Centar je nešto ranije pokrenula s provjerama aplikacija za korištenje web servisa, jer je ista po osnovu ranijeg projekta implementiranog od strane USAID-a posjedovala servis, za razliku od Općine Travnik. Uvidom u sustav IDDEEA utvrđeno je da je IDDEEA u istom danu gore navedenim općinama omogućila elektroničku razmjenu podataka. Ono što je važno jeste da svi (uključujući i medije) radimo na podizanju svijesti nadležnih organa i građana, kako bi se elektronska razmjena što više počela koristiti, te kako bi se građanima BiH olakšale procedure. S tim u vezi, ne bismo voljeli da u medije plasiraju informacije da se IDDEEA bavi ‘utvrđivanjem’ koji je prvi pustio elektronski servis, nego da svi zajedno pozovemo i motivišemo sve one, koji do sada nisu omogućili elektronsku razmjenu, a sve one koje jesu da pohvalimo”, naveo je Badnjević.

U ovom trenutku veliki broj institucija Bosne i Hercegovine završio je pomenutu proceduru i prešao na elektronski sistem, čime je građanima značajno olakšan pristup uslugama.

“Međutim, još postoji veliki broj prijemnih organa koji nisu podnijeli zahtjev za pristup web-servisima IDDEEA-e, te još traže printane potvrde o prebivalištu od građana, što smatramo nepotrebnim”, kazali su iz IDDEEA-e.

Među institucijama, koje su uvele elektronski sistem, nalaze se Federalna uprava za inspekcijske poslove, Agencija za statistiku BiH i Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Ministarstvo za boračka pitanja KS, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Ured za borbu protiv korupcije USK, JU Centar. za socijalni rad Velika Kladuša te fondovi – Javni fond za dječiju zaštitu Bijeljina, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Zavod zdravstvenog osiguranja HNK.

Institucije koje su poslale zahtjeve i za koje se očekuje da će biti odobrena potrebna procedura su: Kantonalna uprava Civilne zaštite KS, Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Javna ustanova “Centar sa socijalni rad” Zenica, Federalni zavod za statistiku (kojim je danas odobren elektronski pristup) te Agencija za javne nabavke, koja treba dopuniti zahtjev.

RTV Visoko/Klix.ba/Zenicablog.com

 

 

 

 

 

 

povezani članci

Najnovije