Nedjelja, 14 Jula, 2024

SVE JE SPREMNO ZA OBILJEŽAVANJE 24. GODIŠNJICE GENOCIDA U SREBRENICI

Sve je spremno za obilježavanje 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica iz jula 1995. godine, konstatovano je danas na petom sastanku Organizacionog odbora za obilježavanje 24. godišnjice genocida.

Predsjednik Organizacionog odbora Hamdija Fejzić kazao je da su pododbori uradili sve za što su bili zaduženi.

– Mi smo spremni za dženazu i komemoraciju. Sa sigurnosnog aspekta nema nikakvih problema. Ima tehničkih detalja i stvari koje će se u narednim danima rješavati. Određene aktivnosti kreću u narednim danima. Sve one koji dolaze u Srebrenicu u narednim danima, i 11. jula, molimo da dolaze s iskrenom namjerom, da budu dostojanstveni, i da odaju počast žrtvama genocida – istakao je Fejzić.

I ove godine se očekuje oko pet hiljada učesnika Marša mira koji kreće 8. jula iz Nezuka. Učesnici će preći put dug oko stotinu kilometara.

– Mi do sada imamo prijavljenih više od tri hiljade učesnika. Sve neophodne pripreme su izvršene, i što se nas tiče Marš mira može krenuti već sutra. Ove godine ćemo preći i dio trase koji do sada nije bio u funkciji, a to je u dužini od 10 kilometara, na dionici Kamenice – Kameničko brdo – Buljim – rekao je Munir Habibović, predsjednik pododbora za Marš mira.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve genocida počinjenog 1995. godine u Srebrenici.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine je Osman Cvrk, rođen 1979. godine. On je u momentu ubistva bio maloljetan, imao je svega 16 godina. Najstarija žrtva koja će se ukopati ove godine je Šaha Cvrk, ona je imala 82 godine kada je ubijena i ujedno je i jedina žena koja će u Potočarima biti ukopana ove godine.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima su – Bektić (Redžo) Mevlid, rođen 1962. godine, Bajraktarević (Osman) Nedžad, rođen 1975. godine, Salkić (Alija) Bajro, rođen 1957. godine, Husić (Husein) Muradif, rođen 1949. godine, Purković (Ahmet) Šemso, rođen 1952. godine, Isaković (Muhizin) Kasim, rođen 1973. godine, Isaković (Muhizin) Asim, rođen 1975. godine, Avdić (Hasan) Šemso, rođen 1964. godine,     Suljić (Nazif) Adil, rođen 1952. godine, Cvrk (Osman) Rešid, rođen 1940. godine, Cvrk (Arif) Šaha, rođena 1913. godine, Gabeljić (Jusuf) Fadil, rođen 1974. godine, Memić (Hasan) Sidik, rođen 1960. godine, Tihić (Šukrija) Vekaz, rođen 1975. godine, Tahić (Hamed) Enver, rođen 1976. godine, Meholjić (Hakija) Husejn rođen 1929. godine, Salkić (Fadil) Sabahudin, rođen 1972. godine, Mehmedović (Džemail) Mali, rođen 1959. godine, Suljić (Salko) Sabit, rođen 1974. godine, Mehmedović (Suljo) Ismet, rođen 1937. godine, Hirkić (Bajro) Behadil, rođen 1973. godine, Nukić (Haso) Esad, rođen 1977. godine, Jašarević (Halid) Ahmet, rođen 1950. godine, Mujić (Ramo) Zijo, rođen 1968. godine, Mujić (Ramo) Fahrudin, rođen 1970. godine, Tabaković (Zajko) Hajro, rođen 1938. godine, Ahmić (Ismet) Omer, rođen 1973. godine, Cvrk (Behaija) Osman, rođen 1979. godine, Pilav (Rasim) Zaim, rođen 1946. godine, Pilav (Zaim) Fuad, rođen 1976. godine, Šaranović (Ševkija) Sadik, rođen 1969. godine, Tabaković (Nurija) Smail, rođen 1964. godine i Tihić (Mustafa) Hamed, rođen 1928. godine.

Do danas je u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima ukopano 6.610 žrtava genocida.

novi.ba

povezani članci

Najnovije