Strukovni radnici, arhitekti i građevinari iz Mostara organizovano posjetili Visoko

155

Grad Visoko i dalje predstavlja interesantnu destinaciju u oblasti kulturnog, historijskog i prirodnog turizma, što je za arhiteke i građevinare motivirajuće u svakodnevnom radu.

Proteklih dana Visoko je bilo odabrana destinacija organizovanog jednodnevnog izleta strukovnih radnika arhitekure i građevinarstva.

Izlet je realizovan u petak, 15.10.2021. godine pod vođstvom dr.sci. Mustafe Hume, u organizaciji Interprojekt d.o.o. – Društva za projektovanje, savjetovanje i istraživanje u građevinarstvu iz Mostara.

U cjelodnevnoj posjeti, od 9:30h – 16:45h, posjećene su lokacije „Bosanske doline piramida“, arheoloških područja – nacionalnih spomenika Starog grada Visoki i Krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Milima/Arnautovićima i Zavičajni muzej Visoko.

Neizostavna lokacija u užoj gradskoj jezgri je bila i Šerefudinova / Bijela Džamija, objekat koji je svjetski priznat kao jedan od najznačajnijih sakralnih objekata u Evropi po sintezi tradicionalnih arhitektonskih elemenata i savremene arhitekture 20. stoljeća, projektanta i bosanskohercegovačkog arhitekte Zlatka Ugljena.

RTV Visoko/Zavičajni muzej Visoko – FB Page