ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE VISOKO:U FOKUSU POPLAVE KOJE SU UGROZILI NASELJE PRIJEKO I DRUGA PODRUČJA

91

Danas je održana 6. redovna sjednica Štaba Civilne zaštite Visoko kojoj su prisustvovali gradonačelnik Mirza Ganić sa saradnicima, te predstavnici Civilne zaštite, Policijske stanice Visoko, kao i Crvenog krsta.
Iako je u pitanju redovna sjednica, nakon usvajanja nekoliko zaključaka sa prethodne, najviše riječi je bilo o novim poplavama koje su zadesile Visoko ovoga jutra, pa su tako i službe na terenu od samoga jutra. Zimačnica je dostigla visok nivo, ali je problem ove rječice riješen odmah ovoga jutra angažmanom skipa, koji je proširio korito i nivo je oboren, te nema opasnosti od izlijevanja. Najkritičnije jutros je u naselju Prijeko gdje se rijeka Fojnica već izlila i došla do podruma kuća.

Na terenu su služba Civilne zaštite, kao i vatrogasci, pokušava se obezbjediti da voda ne prodire dalje, postavljaju se vreće sa pijeskom i prati stanje, a već su spremljene i pumpe koje će se koristiti za izbacivanje vode iz podruma kuća u koje je voda uspjela da prodre. Muhašinovićki potok se također izlio, u Grajanima je ugrožena jedna kuća, a problemi su prisutni i sa putevima u Gornjoj Zimči, kao i Goranima.
Gradonačelnik je zadužio Civilnu zaštitu da se odmah poduzmu koraci kako bi se dobile potrebne saglasnosti za produbljenje korita rijeke Fojnice u Prijekom, te vađenje određene količine šljunka, što bi produbilo korito i onemogućilo situacije poput današnje. Ovaj zaključak je usvojen, te će biti i realizovan čim stignu potrebne saglasnosti i voda se povuče u svoje korito.
Pratit će se redovno stanje na terenu, blagovremeno djelovati, a ukoliko se ukaže potreba ponovo će biti sazvana i vanredna sjednica Štaba Civilne zaštite Grada Visoko.
U 10:45 sati nivo rijeke Fojnice je iznosio 218 cm, što je ipak niži nivo u odnosu na prethodne poplave iz mjeseca novembra (230 cm bio vodostaj početkom novembra), dok je nivo Bosne 311 cm i za sada je u odnosu na 390 cm od 6.novembra, poprilično niži.
U redovnom dijelu sjednicu odobren je zahtjev Mjesne zajednice Liješeva da se dodijele novčana sredstva u iznosu od 2.000 KM za aktivnosti poduzete u poplavama u mjesecu novembru, odobrena su i sredstva za uposlenika JKP „Visoko“ koji radi na skipu, čiji je angažman tokom proteklih, ali i trenutnih poplava bio ogroman, te je odlučeno da mu se isplati 400 KM, dok su odobrena i sredstva za sanaciju klizišta u Vidovićima.