Petak, 19 Jula, 2024

Šta sadrži nacrt budžeta BiH za 2024.: Vlast sebi povećala dnevnice

Uz povećanje budžeta Ministarstva odbrane BiH za 1,75 miliona, te Predsjedništva BiH za 500.000 KM, Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo nacrt budžeta institucija BiH i za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 1,35 milijardi KM.

Budžet je veći za 40 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji i, kako je rečeno, prioritetno se podržava nastavak reformi i ispunjenje uvjeta za Evropsko partnerstvo, te provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Bilo korekcija

Među prioritetima je da se budžet Ministarstva odbrane BiH poveća za 1,75 miliona KM u odnosu na prvobitno planirana sredstva.

Nacrtom su smanjeni troškovi Ministarstva sigurnosti za 950.000 KM, Ureda za veterinarstvo za 500.000 i Zavoda za izvršenje sankcija, pritvora i drugih mjera za 800.000 KM.

Po pet miliona KM predviđeno je za rekonstrukciju mostova Brčko (BiH) – Gunja (Hrvatska) i Bosanski Novi (BiH) – Dvor (Hrvatska), a za unapređenje plovnog puta rijeke Save na lokalitetu Jaruge – Bosanski Novi milion maraka.

Iz namjenskih sredstava za razvoj sektora telekomunikacija Vladi FBiH dodijeljeno je 2,7 miliona, Vladi RS 1,66 miliona KM i Vladi Brčko distrikta BiH 44.518 KM.

Iz akumuliranog viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije BiH Vladi FBiH pripalo je 4,04 miliona KM, Vladi RS 2,46 miliona i Vladi Brčko distrikta BiH 65.782 KM.

Iznosi plaća i regresa za uposlene u institucijama BiH neće se povećavati, pa visina osnovice i u 2024. godini ostaje 600, a regresa 450 KM. Dnevnica za službena putovanja u zemlji povećana je s 25 na 40 KM. Kako je rečeno, milijarda ide na plaće uposlenih.

Granični prijelazi

Za proširivanje i održavanje sistema videonadzora Granične policije BiH i sistema automatskog prepoznavanja registarskih tablica na graničnim prijelazima predviđeno 1,25 miliona KM.

Za projekte digitalne transformacije na području FBiH planirana su 5,53 miliona KM, na području RS 3,37 miliona, a Brčko distrikta BiH 90.000 KM.

Za uspostavu elektronskog registra u cestovnom prijevozu planirano je 600.000 KM, baze podataka o prometnim nezgodama, homologaciji, certifikaciji vozila i kataloga testovnih pitanja za polaganje vozačkog ispita 400.000 KM.

Dugovi samo rastu

Za servisiranje vanjskog duga BiH u ovoj godini planirano je više od 1,43 milijarde KM, pa će tako za rad institucija BiH i vraćanje kredita u 2024. godini biti utrošeno ukupno 2,78 milijardi KM, što je za oko 224,7 miliona KM više nego u 2023.

RTV Visoko/Avaz.ba/Akta.ba

 

 

 

povezani članci

Najnovije