SEDMICA OMLADINSKOG STVARALAŠTVA: IZABRANI NAJBOLJI LITERARNI RADOVI

155

JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ uz finansijsku podršku Ministarstva  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO Kantona, realizuje projekat ,,SEDMICA OMLADINSKOG STVARALAŠTVA“.

Projekat je organizovan s ciljem kreiranja pozitivnog ambijenta i važnosti prezentiranja stvaralaštva u životu mladog čovjeka, podizanja i njegovanja svih vrijednosti koje su, u uzrocima pandemije zapostavljene, a istovremeno su važne, kako na lokalnom tako i na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine.

Karakter projekta je kulturnog tipa sa ciljem prezentacije kulturno-umjetničkog i obrazovnog stvaralaštva učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola.

Od ukupno četiri aktivnosti, finalna manifestacija će biti online prezentacija svih učesnika u projektu sa programskim aktivnostima iz oblasti kulture i edukacije.

Nakon Takmičenja za izbor najljepše fotografije na temu „Moj zavičaj u vrijeme pandemije Covid-19“ i Likovne radionice,  održan je Izbor najboljih literarnih radova na temu: „Čemu me je pandemija COVID-19 naučila.“

Ostvareni su sljedeći rezultati:

  1. mjesto: Lamija Dedić – OŠ „Alija Nametak“
  2. mjesto: Abduselam Halilović – OŠ „Kulin Ban“
  3. mjesto: Ajša Halilović –  OŠ „Kulin Ban“

U narednim danima na našem web portalu ćemo prenijeti po jedan od tri prvoplasirana rada.

Preostala je još i Debata za učenike završnih razreda srednjih škola sa područja grada Visoko, koja će biti održana u narednom periodu.

Sedmica omladinskog stvaralaštva je prerasla u tradicionalni brend koji promoviše kulturu na nivou lokalne zajednice i stvara ambijent u kojem gradimo kulturno osvještenog i edukovanog člana lokalne zajednice.

RTV Visoko