Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

Saopćenje sa 27. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Na dvadesetsedmoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 27.06.2024. godine razmatrano je šest tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

U okviru prve tačke Skupština jejednoglasno donijela novi Zakon o robnim rezervama, čime se rješavaju praktični izazovi i unaprjeđuje upravljanje robnim rezervama Kantona kao i rad i poslovanje Kantonalne direkcije robnih rezervi.

U okviru druge tačke Skupština Zeničko-dobojskog kantona je, u skraćenom postupku, donijela Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, koje su bile potrebne radi usklađivanja pozicija planiranih prihoda sa Revidiranom projekcijom javnih prihoda za 2024. godinu Federalnog ministarstva finansija, koja je zasnovana na zadnjim zvaničnim makroekonomskim prognozama, preuzetim od Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), i procjenama prihoda za 2024. godinu na bazi dosadašnjeg izvršenja, kao i dostavljenih realnih projekcija izvršenja rashoda i izdataka za 2024. godinu od strane budžetskih korisnika.

Zastupnici su u okviru treće tačke dnevnog reda donijeli po skraćenom postupku Zakon o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu kojidopunski reguliše korištenje budžetskih sredstava Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je također donijela Odluku o imenovanju Ureda za pritužbe javnosti u okviru četvrte tačke dnevnog reda.

U nastavku dvadesetsedme sjednice Skupštinezastupnici su kao petu tačku dnevnog reda razmatrali i zaključkom primili na znanje Izvještaj o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-07-11-2-3005-7/22 od 29.09.2023. godine, sa Mjerama i aktivnostima po Izvještaju o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, i na prijedlog Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine donijeli dodatni zaključak kojim se zadužuju sva nadležna ministarstava i ostale institucije za koje je Ured za revizijuinstitucija u Federaciji BiH nadležan da vršireviziju, da ubudućedostavljaju polugodišnje izvještaje o realizaciji Mjera i aktivnosti i preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine Komisiji za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije i Kolegiju Skupštineradi poduzimanja daljih aktivnosti.

U konačnici rada Skupština je kao šestu tačku razmatrala Inicijativu Općine Tešanj za izmjenu člana 27. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 17/08 i 9/11-autentično tumačenje), te donijela zaključak kojim se ista odbija kao neosnovana.

Stručna služba Skupštine ZDK

 

povezani članci

Najnovije