REKONSTRUKCIJA PUTA U NASELJU GRĐEVAC, MZ PORJEČANI

286

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke realizuje projekat rekonstrukcija puta u naselju Grđevac, MZ Porječani iz Programa kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu.

Nakon provedenog postupka javne nabavke kao najpovoljniji izvođač radova izabran je Konzorcij: Ado-trans d.o.o. Visoko i Termo-beton d.o.o. Breza, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

U toku su radovi na asfaltiranju puta, dvije dionice u naselju Grđevac asfaltom debljine 7 cm, prosječne širine 2,5 m. Prethodno je izvršen iskop zemljanog materijala, izrada drenaže u dužini 110 m, polaganje betonskih ivičnjaka na dijelu saobraćajnice, te ugradnja tamponskog sloja sa valjanjem.

Preostaje da se uradi nasipanje bankina prosječne širine 0,5 m čime će se radovi na navedenom projektu okončati. Izvođenje radova je prema utvrđenoj dinamici, propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.