REALIZOVAN REDOVNI TEHNIČKI PREGLED ISPRAVNOSTI LIFTOVA U ZGRADAMA NA PODRUČJU VISOKOG

64

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko odnosno Služba upraviteljstva u skladu sa Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgradečlan 8., te u skladu sa Naredbom o sigurnosti liftova, član 24., izdalo je nalog  firmi “MULTITEH-INŽENJERING“ d.o.o.  Zenica (sa kojom ima potpisan ugovor) da realizuje redovan godišnji tehnički pregled ispravnosti liftova (za 2021.g) u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama koje posjeduju lift na području grada Visoko.

Prethodnih dana navedena ovlaštena firma izvršila je redovni godišnji pregled ispravnosti liftova u dvanaest (12) objekata kolektivnog stanovanja na području Grada i dostavila izvještaj o inspekcijskoj kontroli, gdje će u narednim danima po jedan primjerak izvještaja biti dostavljen svim kućnim savjetima.

Nakon realizovanog navedenog pregleda u objektima kolektivnog stanovanja ustanovljeno je da deset (10) liftova zadovoljava redovan tehnički pregled, dok su na ostala dva (2) ustanovljeni mali problemi, gdje će u narednom periodu isti biti otklonjeni od strane firmi koje servisiraju liftove na mjesečnom nivou.

Cilj navedenih radova je djelovanje na veću bezbjednost etažnih vlasnika koji žive u objektima kolektivnog stanovanja u gradu Visoko.

RTV Visoko/JKP Visoko