Radni sastanak predstavnika Odreda izviđača “Visoko” i članova ULD “Srndać 1920”

118

Dana 10.09.2021. godine u prostorijama ULD “Srndać 1920” Visoko održan je radni sastanak predstavnika Odreda izviđača “Visoko” i članova ULD “Srndać 1920” sa temom zajedničke saradnje u narednom periodu.

U nadasve pozitivnoj atmosferi dogovorena je buduća saradnja između ova dva udruženja koja će se odvijati u razmjeni iskustava i znanja. Tako da je u narednom periodu dogovorena realizacija zanimljivih radionica (o lovstvu i aktivnostima ULD, divljim životinjama našeg kraja), praktičnim i u prirodi aktivnostima (zimska prehrana životinja, sadnja drveća, kuhanje u prirodi sa lovcima njihovih tradiocionalnih jela, posjeta lovačkim kućama na teritoriji Visokog…).

Jedna od prvih zajedničkih aktivnosti koje predstoje je i aktivnost obogaćivanja teritorije Visokog sa divljim životinjama (oslobađanje u prirodi fazana i prepelica na određenim lokacijama grada Visoko).

RTV Visoko/Visoko.co.ba/Odred izviđača Visoko