PROMOVIRANA MONOGRAFIJA “TRADICIONALNI MESNI PROIZVODI VISOČKOG KRAJA”

322

Večeras je upriličena promocija monografskog djela “Tradicionalni mesni proizvodi visočkog kraja”, autora prof dr Amira Ganića, profesora na oblasti tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla Poljoprivredno prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Organizatori promocije su JU Zavičajni muzej Visoko i BZK Preporod Visoko.Dr Ganić se istakao na polju naučnog istraživanja i zaštite tradicionalne visočke pečenice čiji rezultat je zvanična zaštita visočke pečenice oznakom geografskog porijekla na nacionalnom nivou.

Pod motom da je “čovjek dužan svome zavičaju “, autor u svojoj publikaciji ističe da nastavlja raditi na istraživanju i ostalih tradicionalnih mesnih proizvoda visočkog kraja s ciljem njihove zaštite.

Nekoliko je motiva koji su inspirisali autora za pisanje Monografije, prvenstveno, proizvodi koje ovo djelo obrađuje, neopravdano su malo izučavati i zapostavljani kako u BiH, tako i u naučnim krugovima bivše Jugoslavije.

Monografija “Tradicionalni mesni proizvodi visočkog kraja”, dio je naše nematerijalne kulture, dr Ganić je u obliku pisane riječi napravio pregled proizvoda visočkog kraja.

Promotori su bili prof dr Zlatan Sarić i prof dr Milenko Blesić, govorili su o zna značaju napisanog djela i istakli podatak da je dr Amir Ganić jedan os najboljih postratnih studenata Sarajevskog univerziteta, da je Monografija divan spoj naučnog rada , odanosti porodici, zavičaju i vlastitoj tradiciji , porijeklu i rodnom gradu.

Mirha Ganić