Utorak, 23 Jula, 2024

Profesori iz Ankare na istraživačkoj misiji u Visokom

U Visokom su u julu mjesecu 2023. na poziv Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ boravili prof. dr. Yousuf Kagan Kadioglu i dr. Eren Šahiner.

Riječ je o geologu i geofizičaru sa Fakulteta za inžinjernig državnog Univerziteta iz Ankare. Domaćini su im bili voditelj projekta istraživanja bosanskih piramida dr. Semir Osmanagić i terenski arheolog mr. sc. Amna Agić.

Ekipa je obišla glavne istraživačke lokacije: arheološke sonde na Bosanskoj piramidi Sunca, Bosanskoj piramidi Mjeseca i na tumulusu u Vratnici te prahistorijske podzemne tunele Ravne i Ravne 3.

Cilj posjete je bio izvršiti uzorkovanje sa svih ovih lokacija kako bi se putem luminescentne analize odredila starost gradnje. Zacrtane aktivnosti su tokom jednosedmične posjete izvršene uspješno.

Na pojedinim lokacijama uzorci su uzimani tokom dana (na primjer u tunelima), a na drugim u noćnim satima kako ne bi bili osvjetljeni sunčevom svjetlošću (na piramidama). Prvi rezultati se očekuju nakon godišnjih odmora.

RTV Visoko/Fondacija AP BPS

povezani članci

Najnovije