Produžen mandat: Jašarspahić i Šantić ostaju na čelu Privredne komore FBiH još četiri godine

102

Mirsad Jašarspahić i Marko Šantić i u naredne četiri godine bit će na čelu Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, odlučila je konstituirajuća i izborna Skupština Komore održana 22. septembra u Tešnju u sklopu 16. Međunarodnog Sajma Privrede Tešanj 2022. 

Imenovanje predsjednika i potpredsjednika komore odnosi se za mandatni period od 2022. do 2026. godine. Izmjenjivost mandata predsjednika i potpredsjednika komore u skladu s odredbama čl. 34. Statuta komore, vrši se 31.10. svake godine.

Pored predsjednika i potredsjednika, Skupština je jednoglasno usvojila sve dokumente predložene u dnevnom redu, te konstituirala svoj sastav i izabrala organe komore za pomenuti mandatni period.

Funkciju predsjednika i potredsjednika Skupštine Komore obavljat će Admir Andelija i Ivana Vujević.

RTV Visoko/Akta.ba