Srijeda, 24 Jula, 2024

Prodaju robe putem interneta u FBiH će moći obavljati samo registrovani trgovci

Novim tekstom Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH se precizira niz odredbi poput uvođenja neradne nedjelje u prodajnim objektima, mogućnost uvođenja samouslužnih pumpi, ali se i reguliše oblast elektronske trgovine (e-trgovina).

Pandemija koronavirusa dala je veliki doprinos raspostranjenosti online trgovine u našoj zemlji te su građani odlučili na taj način prodavati i kupovati robu.

Radna grupa finalizira Prijedlog prednacrta Zakona o unutrašnjoj trgovini u FBiH. Iz Ministarstva trgovine FBiH objasili su u razgovoru za Klix.ba na koji će način biti uređena oblast e-trgovine.

“U novom tekstu zakona navedeno je da prodaju na daljinu može da organizuje samo trgovac koji se registrovao za tu vrstu trgovine te dobije šifru djelatnosti od nadležnog registarskog suda”, istakli su.

Sigurna trgovina

Kako nije moguće kontrolisati sve koji preko društvenih mreža ponude prodaju proizvoda, prijedlog je da se e-trgovci prilikom oglašavanja obavežu da se identifikuju kao fizičko lice ili registrirani trgovac.

Objašnjeno nam je da registrirani trgovac ima obavezu da naznači registarski broj.

“Na kupcima je da odluče hoće li kupiti od e-trgovca koji nije ostavio podatke za eventualne žalbe ili reklamaciju ukoliko žele sigurnu trgovinu”, ističu.

U planu federalnog ministra trgovine Amira Hasičevića je i izrada posebnog zakona o elektronskoj trgovini koji će detaljnije propisati uslove.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrše federalni tržišni, turističko-ugostiteljski inspektori i kantonalni, gradski i općinski tržišni inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti, u skladu sa ovlašćenjima propisanim ovim zakonom i propisima kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Kazali su nam da su predviđene novčane kazne za one koji se ne pridržavaju zakonskih odredbi.

Zaštita potrošača

Ipak, kako je riječ o prednacrtu Zakona o kaznama će biti govora nakon što zakon bude usvojen.

Radna grupa ministarstva priprema i Zakon o zaštiti potrošača. Ovim zakonom uređuju se osnovna prava i obaveze potrošača i trgovaca na teritoriji FBiH.

Kazali su nam da se osim zakonom utvrđuju načini i postupci zaštite prava potrošača, prava potrošača pri kupovini robe i usluga, zaštite i sigurnost života i zdravlja potrošača, deklarisanje proizvoda, odgovornost i garancija za proizvod ili uslugu.

Osim toga, zakon će tretirati i prodaju na osnovu ugovora na daljinu, turističke paket aranžmane, informisanje potrošača, prava i obaveze udruženja potrošača, nadležnih organa, tijela i drugih nosioca funkcija zaštite potrošača, nadzor i kaznene odredbe.

RTV Visoko/Klix.ba

povezani članci

Najnovije