PRIVEDENI KRAJU RADOVI NA PROŠIRENJU GASOVODNE MREŽE U UL. ČARŠIJSKA

430

JP „Visoko Ekoenergija“ kontinuirano provodi aktivnosti na proširenju gasovodne mreže u gradu Visokom. U protekla dva dana radovi su izvođeni na lokaciji kod Tabhanske džamije i kod Pošte.

Prema riječima poslovođe na radovima, Edina Šahinovića, radovi su danas privedeni kraju, a izvodili su ih Mušinbegović gradnja d.o.o. i JP „Visoko Ekoenergija“.

U jutarnjim satima došlo je do smetnji u saobraćaju uslijed radova, ali su blagovremeno otklonjene, te je ubrzo nakon toga saobraćaj normalizovan. 

U narednom periodu prokopi na ovoj lokaciji će se asfaltirati, ali nakon slijeganja tla, odnosno stvaranja uslova za takve poslove. Stoga molimo sve učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje,  kako bi se radovi izveli kvalitetno i u što kraćem roku.

Ilma Hajlovac