POZITIVCI KOJI OD VISOKOG BRUSE TURISTIČKI DIJAMANT

160

Primjer odlične saradnje na kreiranju boljih uslova za život u Visokom i okolini svakako predstavlja zajedničko djelovanje Općine Visoko, Zavičajnog muzeja Visoko i Fondacije AP Bosanska piramida sunca.

Trio pozitivaca je za period 2016.-2024. osmislio tako dobar strateški plan za razvoj turizma visočke općine i svako u svom segmentu napravio kvalitetne pomake zbog kojih Visoko sa okolinom predstavlja pravi magnet za turiste.

Razvoj turističke infrastrukture je još u 2016. godini bio u fokusu pa je asfaltiran plato koji vodi prema ostacima zidina kraljevskog  grada „Visoki“. Uz asfalt montirana je i ulična rasvjeta čime je šetačima olakšano kretanje u večernjim satima.

Nastavak je uslijedio u 2017. godini kada su nove stotine hiljada maraka investirane u asfaltni put i rasvjetu.

Sa platoa „Visoki“ počelo je asfaltno spajanje sa izletištem Ravne koje završilo u naselju „Lađice“.

Konačan spoj sa asfaltom na lokalitetu „Borići“ realiziran je tokom 2018. godine uz dodatno asfaltiranje puta u naselju Bešike prema lokalitetu „Križ“.

Pozitvnu misiju prepoznala su nadležna kantonalna i federalna ministarstva koja su osigurala dio sredstava.

Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca je zahvaljujući općinskim sredstvima i finansijama sa viših nivoa, osigurala asfaltiranje prema AP „Ravne 2“ i vazdušnoj banji iznad energetskog labirinta tunela.

Saobraćaj je izmješten pored pravosalvnog groblja na ravnama, tako da je „Aleja suvenirnica“ postala pristupačnija posjetiocima.

Početkom 2019. godine nastavlja se sa instalacijom javne rasvjete sve do izletišta Ravne koje će također biti dodatno osvijetljeno.

Od ranije je poznato da izletište dobija Street outwork park za vježbanje u prirodi što je samo još jedno od predviđenih poboljšanja.

U vrlo kratkom vremenskom periodu na lokalitet od kraljevskog grada do izletišta Ravne je investirano više od pola miliona marka, a kvalitet dobro urađenog posla je potvrđen brojnim turističkim posjetama i oduševljenjem turista.

U 2019. godini također je planirana rekonstrukcija puta od regionalne ceste Visoko-Kakanj koji vodi ka energetskim tunelima, a sredstvima u iznosu od 140. 000 maraka sigurno će biti dodana nova iz općinskog budžeta.

Dodamo li ovoj pozitivnoj priči završetak zaobilaznice oko arheološkog lokaliteta „Mili“ u Arnautovićima gdje je saradnja Zavičajnog muzeja i Općine Visoko rezultirala konačnim „oslobađanjem“ lokaliteta za sistematsko arheološko istraživanje, dobijamo mozaik pozitive i primjer saradnje koja Visoko sa okolinom vodi u bolju i perspektivniju budućnost.