POSTAVLJANJE POSUDA (KANTI) ZA ODLAGANJE POTENCIJALNOG INFEKTIVNOG OTPADA U VISOKOM

440

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom po Naredbi Civilne žaštite Grada Visoko, JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko  danas je započelo realizaciju postavljanja posebnih kanti za odlaganje potencijalnog infektivnog otpada (medicinske maske, rukavice i maramice).

Ovom Naredbom Civilnog štaba Grada Visoko JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko je dužno da:

  1. Svakodnevno održava javnu čistoću;
  2. Svakodnevno vrši kontinuirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada;
  3. Postavi posebne posude (kante) za odlaganje potencijalnog infektivnog otpada (medicinske maske, rukavice i maramice), kao i adekvatno zbrinjavanje istog; i
  4. Obezbijedi redovno vodosnabdijevanje svim korisnicima gradske vodovodne mreže.

Ovim putem molimo sve građane koji imaju za odložiti infektivni otpad (medicinske maske, rukavice i maramice) da isti uredno odlože u postavljenje posude (kante) koje su namijenjene  za odlaganje istog, te na taj način pomognu  da spriječimo pojavu i širenje koronavirusa (COVID-19) u našem Gradu Visoko.

Zahvaljujemo se svim stanovnicima  na razumijevanju i strpljenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o