POLICIJSKA UPRAVA II- POJAČANE KONTROLE VOZAČA ZA CILJEM ZAŠTITE PJEŠAKA

323

U cilju unapređenja stanja sigurnosti saobraćaja, te povećanja opšte saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja na području PU II – PS Visoko, PS Kakanj i PS Breza u vremenskom periodu od 24.09.2019. godine do 02.10.2019. godine biće planirana i zavedena akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu kretanja pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima.

U toku trajanja akcije policijski službenici će poduzimati preventivne mjere prema maloljetnicima i djeci u blizini škola u cilju njihove zaštite, te represivne mjere prema vozačima koji ne budu poštovali svoje obaveze prema pješacima.

Svi pješaci koji se ne budu pridržavali zakonskih odredbi u pogledu prelaska kolovoza na obilježenim pješačkim prelazima, kao i vozači koji ne budu poštovali svoje obaveze prema pješacima biće sankcionisani u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH.

Naznačene aktivnosti policijskih službenika PU II imaju za cilj povećanje ukupne sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, sa akcentom na bezbjednost pješaka i one će se i nakon akcije kontinuirano provoditi.

S poštovanjem! 

NAČELNIK PU II

Glavni inspektor

Fahrudin Pušina