POLICIJSKA STANICA VISOKO: POJAČANE AKTIVNOSTI OSIGURALE VEĆU SIGURNOST UČENIKA

259

Pripadnici PS Visoko još prije početka nove školske godine sa  ciljem unapređenja stanja sigurnosti saobraćaja te prvenstveno povećanja sigurnosti školaraca na ulicama i pješačkim prijelazima, počeli su primjenjivati pojačane kontrole u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu kretanja pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima.

Policajci su tokom naznačene akcije, a imajući u vidu pojačanu frekvenciju pješaka i vozila na saobraćajnicama, u blizini škola pojačali  aktivnosti na kontroli i regulisanju saobraćaja.

Prema riječima Elvedina Fišeka komandira PS Visoko policajci su svojim prisustvom krajem avgusta i početkom septembra počeli preventivno djelovati, kako bi svi vozači, uz dodatni oprez i poštujući saobraćajne propise, omogućili bezbjedan prelazak učenika na pješačkim prijelazima.

Policijske patrole u svom radu, a u skladu sa izdatim naredbama i zadacima, prvenstveno rade na suzbijanju pojave brze vožnje, posebno na putevima u blizini škola, te sankcionišu nesavjesne vozače koji se ne pridržavaju ograničenja brzine i pravila kod pješačkih prijelaza.

Već su obavljeni razgovori sa svim direktorima škola koji su im ukazali na eventualne probleme ili sumnjive osobe koje se kreću u blizini školskih dvorišta. Do sada nisu zabilježeni nikakvi veći problemi.

Rak rana uvijek predstavljaju nepropisno parkirani automobili po trotoarima oko škola i duž ulica kojima se školarci najčešće kreću.  Prekšajnih naloga nikad dosta, ali kažnjeni odu a novi bez kulture parkiranja dođu.

Jedino rješenje su žardinjere i druge vrste barijera koje bi cestu odvojile od trotoara i omogućile prolaz pješacima, majkama sa kolicima ili osobama sa invaliditetom. Gordijev čvor sa nepropisnim parkiranjem u čije se raspetljavanje moramo uključiti svi.

Inače kompletna akcija PS Visoko  predstavlja nastavak aktivnosti koje se poduzimaju od strane Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u okviru Operativnog plana na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja, i ista će se sprovoditi na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona.

S.Su