Počinje treća adaptacija krovova na zgradama za koje je Grad Visoko dodijelio sredstva u iznosu od 40.000 KM

341

Nakon dosta dobrih vijesti slijedi još jedna, a odnosi se na to da je JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko putem Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata na području grada Visoko, danas pristupilo potpisivanju Ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih radova.

Ugovor je potpisan između JKP “VISOKO“ kao Upravitelja i Obrt „ADY“ Visoko, a potpisan je od strane gospodina Mirnesa Fatića šefa Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata Grada Visoko i gospodina Mirze Lisaka direktora Obrt „ADY“ Visoko.

Potpisani Ugovor odnosi se na realizaciju građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova na zgradi KS-64, a koja se nalazi na adresi Aleja šehida Resula, br. 17.

Radove će izvoditi firma Obrt „ADY“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 9.100,00 KM.

U sklopu građevinsko-zanatskih radova na navedenoj zgradi izvršit će se: demontaža salonita, izrada i ugradnja horizontalnih oluka, izrada i ugradnja trapezastog lima TR 40/0,50 mm, izrada i ugradnja samara RŠ 415, izrada i ugradnja oluk lajsne RŠ 250, izrada i ugradnja linijskih snjegobrana, izrada i ugradnja opšava dimnjaka i izrada i ugradnja vertikalnih oluka.

Radovi na navedenoj zgradi realizuju se kao treći projekat nadležne službe, od kada su dodijeljena sredstva od Grada Visoko u iznosu od 40.000,00 KM koja su namijenjena za adaptacije krovova na 11 zgrada (skidanje azbestnih krovova sa zgrada i druge adaptacije na navedenim zgradama) na području grada Visoko.

Početak izvođenja radova prema planu i programu realizovat će se u narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima.