OSBiH: Na ponovljeni javni oglas za profesionalnu vojnu službu prijavila se 132 kandidata

374

Na ponovljeni javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu (PVS) u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) prijavila su se 132 kandidata/kinje, odnosno 20 žena i 112 muškaraca.

– Planom provođenja aktivnosti izbora i prijema kandidata u vojnu službu u početnom činu vojnika na osnovu Ponovnog javnog oglasa, broj: 10-34-1-842-52/22 od 08.07.2022. godine, planirano je da se u septembru izvrše testiranja i selekcija kandidata – rečeno je Feni iz Ministarstva odbrane BiH (MOBiH).

Iz tog ministarstva, istovremeno, navode, kako je u istom mjesecu (septembru) planirano da se odabrani kandidati upute na zdravstvene preglede.

– Kandidati koji budu proglašeni zdravstveno sposobnim i za koje se utvrdi na nemaju sigurnosnih smetnji bit će upućeni na osnovnu vojničku obuku polovinom oktobra, koja bi trebala biti okončana polovinom decembra – precizirano je.

Kako je planirano, nakon uspješno završene osnovne obuke kandidati će biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika OSBiH.

U skladu s odredbama Zakona o službi u OSBiH, kandidati koji se prijavljuju za prijem u PVS moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti za kandidate podrazumjevaju da su državljani BiH, zdravstveno sposobni, da nisu osuđivani na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od šest mjeseci, da nisu prethodno otpušteni iz državne službe ili pravne osobe zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine, da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Istovremeno, potrebno je da imaju odgovarajuću stručnu spremu, da nisu mlađi od 18, niti stariji od 27 godina u vrijeme prijema, odnosno na dan 31. decembra o.g., te da su uspješno završili osnovnu vojnu obuku, koju će Ministarstvo odbrane BiH organizirati nakon završenih testiranja, sigurnosnih provjera i zdravstvenih pregleda.

Kandidati, koji apliciraju za prijem u PVS, moraju ispunjavati i posebne uvjete, uključujući uvjet da su uspješno položili testove prema normama propisanim Pravilnikom o prijemu u vojnu službu.

Prema raspisanom javnom oglasu, izbor kandidata vrši Komisija za izbor vojnika u OSBiH, koju imenuje ministar odbrane BiH, a njihova selekcija i izbor realiziraju se u sklopu tri faze testiranja i provjera kao i osnovnu vojničku obuku.

Spomenuta testiranja provode se u centrima za regrutovanje i tranziciju u Sarajevu, Banjoj Luci, Čapljini i Tuzli i obuhvataju testove propisane Pravilnikom o prijemu u vojnu službu.

Prilikom odabira kandidata za prijem u PVS, među ostalim, vodit će se računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova.

RTV Visoko/FENA/Faktor.ba