Odsjek za inspekcijske poslove Grada Visoko: Informacija o načinu reklamnog oglašavanja u vrijeme predizborne kampanje

829

Obavještavaju se politički subjekti da je prema odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Visoko“ broj 9/18 i 2/20) zabranjeno postavljanje naprava i objekata, te reklamnih natpisa, kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja na: drveću, parkovskom zelenilu, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima komunalne infrastrukture, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima, te na javnim objektima koji imaju kulturnu i historijsku vrijednost, vjerskim institucijama, mostovima, spomen-obilježjima i sličnim objektima.

Na stubovima javne rasvjete dozvoljeno je postavljanje reklamnih natpisa u vrijeme predizborne kampanje-političko oglašavanje, ukoliko je to propisano Programom.

Od strane DVD-a je provedena akcija čišćenja nadvožnjaka i mostova.

Ukoliko se tokom inspekcijskog nadzora utvrdi da je izvršeno plakatiranje na nedozvoljenim mjestima od strane političkih subjekata, Komunalno-putni inspektor će rješenjem naložiti uklannjanje istih, te će političkom subjektu biti izrečena novčana kazna za učinjeni prekršaj, navodi se iz Odsjek za inspekcijske poslove Grada Visoko.