Od 19. maja dopušteno obavljanje vjenčanja u Kulturnom centru Altindag Visoko

152

Već treću godinu Kulturni centar Altindag – Visoko je mjesto svečanog čina sklapanja braka, koji svojim modernim ambijentom daje posebnu čar.

Zbog novonastale situacije sa koronavirusom, sala kao i sam čin sklapanja braka biti će prilagođeni naredbama nadležnih organa. Iza Nermine Pinjagić, matičarke i uposlenice Odsjeka za opću upravu i zajedničke poslove je preko 3.000 vjenčanja u periodu od 2006. godine do danas.

  • Zadnja vjenčanja obavljena su 21.marta 2020.godine nakon čega je Stab civilne zaštite Grada Visokog donio naredbu da se sva vjenčanja otkažu i da se ne zaprimaju novi zahtjevi za sklapanje braka. Obavijestili smo sve buduće bračne partnere koji su imali zakazana vjenčanja za april da se odgađa do daljnjeg. To je sve trajalo do 19. maja kada je Štab civilne zaštite ponovo stavio ovu naredbu van snage i ponovo dopustio da se obavljaju vjenčanja – kazala je Nermina Pinjagić.

Svi bračni partneri koji su imali zakazana vjenčanja za mjesec april obavješteni su o preraspodjeli termina za vjenčanja. Prva vjenčanja, nakon kraće pauze, početi će 30. maja tekuće godine.

Budući bračni partneri mogu podnositi zahtjeve nadležnoj službi za prijavu vjenčanja, bitno je napomenuti da od podnošenja zahtjeva do samog čina sklapanja braka mora proći najmanje mjesec dana, te da će u salu moći uči budući bračni partneri sa svjedocima kao i matičar.

  • Budući da je na snazi naredba Federalnog kriznog štaba da se na 10m2 može zadržati jedno lice, u našu salu za vjenčanja može , pored nas, biti još pet lica – – istakla je matičarka.

Prema izvještaju Službe za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu u prošloj godini u Gradu Visoko sklopljeno je 185 brakova.