Obavještenje o provođenju anketiranja u Visokom

259

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 27.07.2020. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana), u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 63/03 i 9/09) na teritoriji grada Visoko provest će anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Anketiranje će se provoditi u većini općina Bosne i Hercegovine prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Fedreaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Napominjemo da će anketari prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog štaba, koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom javnom prostoru, ukoliko nije moguće održavati propisanu fizičku distancu od dva metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika, navodi se iz Press službe Grada Visoko.