NOVI NAČIN ODVOZA PEPELA I LUGA NA PODRUČJU GRADA VISOKO

155

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko obavještava javnost i korisnike komunalnih usluga, da je Služba za čistoću i odvoz komunalnog otpada uvela promjenu kod načina odvoza pepela i luga na području Grada Visoko.

Od ponedjeljka 14. 03. 2022. g počinje primjena novog načina odvoza pepela i luga koji će se vršiti prema rasporedu odvoza komunalnog otpada iz naselja ili ulice koja je po rasporedu za određeni dan.

Svi naši korisnici komunalnih usluga dužni su obezbijediti odgovarajuće posude (ukupne težine do 20 kg) u koje će odlagati svoj zapaljivi komunalni otpad (lug i pepeo), a zatim će isti odložiti do svojih posuda (kanti) koje koriste za odlaganje komunalnog otpada u svom domaćinstvu, te molimo ih da iste približe pojasu saobraćajnice, odnosno iznesu iz svojih privatnih prostora (dvorišta) pred svoj ulaz u dvorište jer naši radnici po Zakonu ne smiju ulaziti u tuđi privatni prostor.

Raspored navedenog odvoza za svaki dan možete pogledati u servisnim informacijama na našoj  web stranici (http//www.jkpvisoko.ba/) i našoj Facebook stranici (JKP Visoko).

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 032/465-999

Svim korisnicima zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko