Novi krov na zgradi KS-16 na adresi Novo Naselje

260

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava stanovništvo i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko, da su završeni građevinsko – zanatski radovi na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-16 na adresi Novo Naselje u ulici X, br. 1.

Radove je izvodila firma Obrt „OEMVE“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na navedenoj adaptaciji iznosi: 6.470,00 KM.

Na navednoj zgradi realizovani su sljedeći građevinski-zanatski radovi: demontaža i skidanje površine 175 m2 dotrajalih azbestnih ploča sa krovnoj konstrukciji, ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, postavljanje horizontalnih i vertikalnih oluka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Završeni navedeni radovi finansirani su iz interventnih sredstava Grada Visoko (navedena sredstva dodijeljena su putem javnog poziva koji je raspisala Služba LER-a Grada Visoko 2019.g, a na koji se javila Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko i kućni savjet pomenute zgrade) i iz sredstava stanara navedenog kućnog savjeta.

Navedeni radovi na uklanjanju azbesta sa krova zgrade KS-16 realizovani su kao šesnaesti (16) projekat nadležne službe, od kako je započeo projekat i aktivnosti na adaptacijama krovova na zgradama na području grada Visoko. Od planiranih 6453 m2 azbesta koji je predviđen za uklanjanje u roku od dvije godine, do sada je već uklonjeno 3605 m2.