NEDJELJNE RADNE AKTIVNOSTI U JKP ¨VISOKO¨ D.O.O. VISOKO I SLUŽBI UPRAVITELJSTVA

316

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko i  Služba upraviteljstva imali su radnu nedjelju, gdje su se prema dinamičkom planu realizirali radovi na adaptaciji krova i čisćenju tavanskog prostora na zgradi KS 44 na adresi Aleja šehida Resula  br.11 i  zgradi KS 45 na adresi Patriotske lige br.2 i br.4.

Radovi koji se izvode na krovnoj konstrukciji odnose se na zamjenu dotrajalih azbestnih ploča, zamjenu dotrajale krovne konstrukcije, postavljanje trapezastog lima, opšivanje dimnjaka i postavljanje novih oluka.

Također,  izvode se  radovi na čišćenju tavanskog prostora pomenutih zgrada od različitog komunalnog otpada, a  radove izvode radnici JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko.

Radove izvodi kao najpovoljniji ponuđač Obrt  ¨OMVE¨ Visoko, a ukupna cijena radova na pomenutoj adaptaciji iznosi  2.1852 KM.

Radovi su finansirani 60% sredstava od stanara i sufinansirani 40% iz budžeta Grada Visoko.

Opširnije na jkpvisoko.ba