NASTAVLJA SE UKLANJANJE AZBESTA SA KROVOVA ZGRADA U VISOKOM

154

JKP ¨VISOKO¨ obavještava javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko, da je na osnovu saglasnosti etažnih vlasnika KS-46, između JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko kao Upravitelja i Obrt „OEMVE“ Visoko potpisan Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova.

Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova potpisali su gospodin Mirnes Fatić šef Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata Grada Visoko i gospodin Emir Omanović direktor Obrt „OEMVE“ Visoko.

Potpisani Ugovor odnosi se na realizaciju građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-46 koja se nalazi na adresi Ulica VIII na br. 2 i br. 4.

U sklopu građevinsko-zanatskih radova na navedenoj zgradi izvršit će se: demontaža i skidanje površine 440 m2 dotrajalih azbestnih ploča na krovnoj konstrukciji, ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, nabavka i ugradnja samara, postavljanje horizontalnih i vertikalnih oluka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Radove će izvoditi firma Obrt „OEMVE“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 14.084 KM.

Navedeni radovi finansirani su 30% iz interventnih sredstava Grada Visoko (navedena sredstva dodijeljena su putem javnog poziva koji je raspisala Služba LER-a Grada Visoko 2020.g, a na koji se javila Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko kućni savjet pomenute zgrade) i 70% iz sredstava stanara navedenog kućnog savjeta.

RTV Visoko/JKP Visoko